OFERTA

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie przewidzianym treścią ustawy o radcach prawnych. Oferowane usługi polegają na świadczeniu pomocy prawnej, skierowanej zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, organów administracji publicznej.

Obsługa prawna Klientów obejmuje

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie Klientów w postepowaniu administracyjnym jak i sądowo administracyjnym ,
  • sporządzanie pozwów, pism procesowych, projektów umów, wniosków, porozumień,
  • uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych, reprezentacja w negocjacjach,
  • windykacja należności

Kancelaria współpracuje z prawnikami praktykami mającymi doświadczenie w stosowaniu prawa oraz ze specjalistami z dziedzin nieprawniczych, co gwarantuje właściwą analizę sprawy, zgodnie z interesem prawnym Klientów Kancelarii.