PRO PUBLICO BONO

Kancelaria Radcy Prawnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach oferuje bezpłatną pomoc prawną dla organizacji pozarządowych, które funkcjonują na rzecz osób poszkodowanych, a nie mają wystarczających środków finansowych na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Świadczenie usług pro publico bono ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego. Każda prośba o nieodpłatną pomoc prawną będzie rozpatrywana indywidualnie.

Ze względów podatkowych podmiot, który skorzysta z usług Pro Publico Bono może zostać obciążony fakturą VAT na kwotę 1zł netto.